Välkommen hem...

Det här hemsidan skapades för att sprida kännedom om och kunskap kring vad det innebär att vara högkänslig, men dess främsta syfte var tänkt att utgöra en plattform för gemenskap. Facebookgrupper var inte så stort som det är nu då hemsidan skapades år 2012, allafall inte vad jag vet. Jag saknade en plats för oss där vi, även vi med social tillbakadragenhet kunde känna oss förstådda och mindre ensamma. Då fanns det ett forum här där man kunde kommunisera. Just nu håller hemsidan på att åter väckas till liv. Häng med!

anastasia-8-large.jpg

Vi högkänsliga

Vi är alla olika men vi har en sak gemensamt. Vi är kreativa varelser med högt känsliga nervsystem, som ser, hör och känner mer av omgivningen än andra och som dessutom upplever det på ett mycket djupt plan. Kanske har vi under livets gång känt oss ensamma och missförstådda? Kanske har vi länge längtat och letat efter något större sammanhang där vi kan känna oss hemma, där vi får leva ut vår fulla potential och där vi får uttryck för den natur vi föddes med istället för att uppleva den som en börda därför att vi lever i ett samhälle som styrs med en anda som i dagsläget inte tar hänsyn till känslighet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)